TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỨ KỲ

KHOA TRUYỀN NHIỄM

  1. Địa chỉ: Thị trấn Tứ Kỳ – Huyện Tứ Kỳ – Tỉnh Hải Dương
  2. Điện thoại :02203517986.
  3. Cơ cấu tổ chức :Khoa với 12 cán bộ công chức bao gồm: 2 bác sĩ chuyên khoa I, 1 bác sĩ đa khoa, 7 cử nhân điều dưỡng, 2 điều dưỡng cao đẳng, 1 điều dưỡng trung cấp
  4. Ban lãnh đạo đương nhiệm :

Bs CKI Nguyễn Thị Chuyên
Trưởng khoa

Bs. CKI Đỗ Thị Hiền
Phó trưởng khoa


CNĐD. Đinh Thị Ngọc Mai
Điều dưỡng trưởng

5. Chức năng, nhiệm vụ

5.1. Khám bệnh, Chữa bệnh : Khoa truyền nhiễm TTYT huyện Tứ Kỳ  là nơi tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú về các bệnh lý truyền nhiễm.

5.2. Chỉ đạo tuyến : Tham gia chỉ đạo tuyến theo sự phân công của trung tâm, chịu trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật cho tuyến dưới.