TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỨ KỲ

Khoa Liên chuyên khoa( Răng hàm mặt – Mắt tai mũi họng)

  1. Địa chỉ:Thị trấn Tứ Kỳ – Huyện Tứ Kỳ – Tỉnh Hải Dương
  2. Điện thoại: 0912670709.
  3. Cơ cấu tổ chức: Khoa được thành lập năm 2019 với 3 chuyên khoa là mắt, tai – mũi – họng và răng hàm mặt. gồm 20 cán bộ công chức bao gồm:  2 bác sĩ CKI; 6 bác sỹ, 11 cử nhân điều dưỡng, 1 y sỹ ( đang học bác sỹ).
  4. Ban lãnh đạo đương nhiệm:

  BS CKI: Phạm Hữu Tuyền

Trưởng khoa

CKI: Nguyễn Anh Đức

Phó trưởng khoa

CN. Nguyễn Thành Đông

Điều dưỡng trưởng

  1. Chức năng, Nhiệm vụ

5.1 Khám bệnh, Chữa bệnh:

Tham gia khám chữa bệnh về mắt, Tai – mũi Họng, Răng hàm mặt.

5.2 Chỉ đạo tuyến: Tham gia chỉ đạo tuyến theo sự phân công của trung tâm y tế huyện tứ kỳ, chịu trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật cho tuyến dưới.

5.3 Phòng bệnh: Thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh theo chỉ đạo của bệnh.

5.4 Quản lý kinh tế trong y tế : Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện. Không di chuyển người, dụng cụ từ nơi hữu khuẩn tới nơi vô khuẩn.

  1. Những thành tích nổi bật

6.1 Những năm gần đây, khoa đã theo kịp xu thế của thời đại công nghệ đã áp dụng các kỹ thuật tiến tiến như:

Các phẫu thuật :

* Phẫu thuật mộng có ghép kết mạc tự thân

* Phẫu thuật phaco

* Phẫu thuật tủy răng,

* Các phẫu thủ thuật khác của mắt, tai mui họng và răng hàm mặt.

6.2. Nghiên cứu khoa học:

Tham gia nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

  • Đánh giá kết quả phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân tại bệnh viện
  • Đánh gia kết quả phẫu thuật thể thủy tinh tại trung tâm

6.3. Chỉ đạo tuyến:

Tham gia chỉ đạo tuyến các xã về chuyên khoa mắt, tai mũi họng và răng hàm mặt