TRUNG TÂM Y TÊ HUYỆN TỨ KỲ

quy trình khám chữa bệnh

I. QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH CÓ BHYT

 LƯU Ý: Đối với bệnh nhân nhập viện: nhân viên bệnh viện sẽ hướng dẫn cụ thể ( thẻ BHYT được chuyển cùng Hồ sơ Nhập viện ).

Những trường hợp ưu tiên:

1.  Trẻ em < 6 tuổi.                                        4.  Người già neo đơn.

2.  Người già  > 70 tuổi                                 5.  Phụ nữ có thai > 05 tháng.

3.  Trẻ em khuyết tật.